DỊCH VỤ TƯ VẤN SÁP NHẬP – M&A

Chúng tôi mang đến các giải pháp hiệu quả cho khách hàng trong các thương vụ mua bán, sáp nhập, chia tách, thoái vốn hay thâu tóm doanh nghiệp.

Khi tư vấn cho bên mua, Atashi Group cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng trong các thương vụ mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm các công việc như chuẩn bị các báo cáo tiếp cận thị trường, xác định công ty mục tiêu, giới thiệu cơ hội đầu tư, thẩm định doanh nghiệp cùng chiến lược đàm phán và thực hiện giao dịch.

Khi tư vấn cho bên bán, Atashi Group cung cấp dịch vụ tư vấn tìm kiếm khách hàng chiến lược trong các thương vụ bán cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam; tư vấn tái cơ cấu tài chính, thẩm định doanh nghiệp, lập kế hoạch phát triển doanh nghiệp, xây dựng chiến lược giá và chiến lược thương lượng, hỗ trợ trong việc đàm phán và lựa chọn nhà đầu tư.

DỊCH VỤ CUNG CẤP 

1/ Tư vấn, hỗ trợ nhà đầu tư trong việc lựa chọn doanh nghiệp mục tiêu (đối với bên mua) hoặc cổ đông, đối tác chiến lược (đối với bên bán).

2/ Tư vấn lập Báo cáo Thẩm định tài chính của doanh nghiệp mục tiêu.

3/ Tư vấn các phương thức M&A doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật.

4/ Tư vấn, hỗ trợ xây dựng và thực hiện kế hoạch chào bán (đối với bên bán) và kế hoạch thâu tóm (đối với bên mua) trên cơ sở đánh giá, phân tích thông tin về chính sách, pháp luật và thị trường.

5/ Tư vấn, hỗ trợ định giá doanh nghiệp, tài sản thuộc đối tượng của M&A.

6/ Tư vấn, soạn thảo, tham gia đàm phán, ký kết MOU hoặc hợp đồng hứa mua hứa bán hoặc thỏa thuận M&A.

7/ Tư vấn, hỗ trợ các thủ tục pháp lý trong việc tiến hành thương vụ M&A (đăng ký hoạt động của doanh nghiệp, đăng ký về hoạt động M&A tại cơ quan có thẩm quyền).

8/ Thực hiện thủ tục thay đổi chủ sở hữu đối với tài sản phải đăng ký.

9/ Tư vấn, soạn thảo hồ sơ, theo dõi, tham mưu kế hoạch tái cấu trúc doanh nghiệp;

10/ Tư vấn thực hiện các nghĩa vụ tài chính và các thủ tục pháp lý khác liên quan đến thương vụ M&A.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *