slide-min

CÔNG TY TNHH ATASHI GROUP

Được thành lập vào năm 2016, Atashi Group là công ty hoạt động kinh doanh đa ngành tại Việt Nam. Trong quá trình xây dựng và phát triển đã mở rộng mô hình kinh doanh và tập trung vào bốn lĩnh vực chính: Xuất nhập khẩu và Thương mại –  Dịch vụ tư tuyển dụng  nhân lực chất lượng cao  –  Tư vấn đầu tư  –  Dịch vụ hỗ trợ mua bán sáp nhập M&A

Xem thêm

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI